[ HOME ]

Mistrzowie Okinawa Karate

 

Sokon Bushi Matsumura
Sokon "Bushi" Matsumura
(1809 - 1899)

Urodził się w Shuri. Jego ojciec, Sofuku Matsumura, na krótko przed śmiercią powierzył syna opiece swemu bliskiemu przyjacielowi Kanga "Tode" Sakugawie. Sakugawa traktował Matsumurę jak przybranego syna. To on nadał mu przydomek "Bushi". Od niego też pobierał Matsumura swoje pierwsze instrukcje w sztuce walki. By rozwinąć swą wiedzę o sztukach walki Matsumura podróżował do Chin studiując tam chińskie kempo. Po powrocie na Okinawę jego sława jako mistrza sztuk walki szybko obiegła całą wyspę. Został szefem ochrony rodziny królewskiej i kontynuował to zajęcie ochraniając trzy generacje królów. Sokon "Bushi" Matsumura był pierwszym instruktorem, który połączył rdzennie okinawski system walki z chińskim chuan fa, usystematyzował techniki tej sztuki i nazwał ją Shuri-Te. Jego najbardzej znanym uczniem był Yasutsune Anko" Itosu.

Yasutsune Anko Itosu
Yasutsune "Anko" Itosu
(1831 - 1915)

To niewątpliwie najsłynniejsza postać w historii karate. Zwany też "Geniuszem karate" Itosu był uczniem Sokona Matsumury.

Shuri-Te, bo tak nazywał się styl, który stworzył Matsumura, opierał się na dziewięciu kata: Chanan Ichi, Chanan Ni, Naihanchi, Seisan, Passai, Kushanku, Chinto, Gojushiho i Hakutsuru. Trening polegał tylko na nauce kata, ćwiczeniach na makiwarze i kumite.

Itosu zmodernizował dawne Shuri-Te wprowadzając do treningu nowe elementy techniczne, które nadały karate obecny kształt. Najważniejsze było analizowanie kata, czyli ćwiczenie jego pojedyńczych sekwencji w parach, tzw. bunkai oraz ćwiczenie poszczególnych ruchów, bądź ich usystematyzowanych grup poruszając się w przód i w tył. W systemie tym było więcej kata, głównie ich liczba powiększyła się o konstrukcje Itosu. Przede wszystkim rozwinął Itosu kata Chanan, konstruując trzy następne i nadając im (wszystkim pięciu) nową nazwę Pinan. Również siłowo-izometryczne kata Naihanchi rozwinął dodając jeszcze dwa uzupełniające układy pod tą samą nazwą (Naihanchi Ni i San). Skonstruował również drugi Passai (Passai Sho) i drugie Kushanku (Kushanku Sho). Wszystkie kata konstrukcji Itosu tworzyły zamkniętą całość wzajemnie uzupełniających się układów, których podstawę stanowiło pięć kata Pinan.

W 1901 roku Itosu wprowadził karate do szkoły podstawowej Shuri Jinjo na Okinawie. Nieco później do szkoły średniej i kolegium nauczycielskiego.

Właśnie z myślą o obligatoryjnym nauczaniu karate w szkołach, ogłosił Itosu dziesięć zasad:

"Karate nie wywodzi się ani z Buddyzmu, ani z Konfucjanizmu. W niedalekiej przeszłości dwa style zwane Shorin i Shorei zostały sprowadzone z Chin. Obydwa te style mają podobnie silne punkty, których nie należy ani zmieniać, ani też łączyć - należy je zachować takimi jakimi są. Zostawiam następujące zasady:
  1. Karate jest przede wszystkim uprawiane dla zdrowia, ale także dla obrony siebie lub swoich bliskich. Nigdy jednak nie walcz o nieistotne sprawy. Unikaj łajdaków, nie wykorzystuj karate do walki z nimi.
  2. Celem karate jest uczynienie twojego ciała silnym i twardym. Ćwicząc, rozwiniesz też odważnego ducha. Gdyby dzieci ćwiczyły karate już od szkół podstawowych, to byłyby dobrze przygotowane do służby wojskowej. Zarówno według Napoleona, jak i jego pogromcy księcia Welingtona, "jutrzejsze zwycięstwa pochodzą z dziecięcych pól zabaw".
  3. Karate nie można nauczyć się w krótkim czasie i w łatwy sposób. Ten proces podobny jest do wedrującego stada krów, które idzie w przód bardzo wolno. Bez względu na to jak wolno porusza się stado, ostatecznie przejdzie setki mil i w końcu dojdzie do celu. Jeśli będziesz ćwiczył pilnie każdego dnia, to za 3 lub 4 lata twe ciało zmieni się i zrozumiesz na czym polega karate. Ci, którzy będą uczyć się w ten sposób odkryją esencję karate.
  4. W karate najważniejszymi broniami są ręce i stopy, więc powinny być one dokładnie trenowane na makiwarze. Opuść ramiona. stań mocno, kontroluj oddech i swą energię wewnętrzną - uderzaj w makiwarę każdą ręką sto lub dwieście razy każdego dnia.
  5. Ćwicząc postawy karate musisz mieć wyprostowane plecy, ramiona opuszczone, nogi mocno wsparte o ziemię, a energia i siła musi pochodzić z tanden.
  6. Istnieje wiele technik karate, które trzeba ćwiczyć jedna po drugiej wiele razy. Gdy ćwiczysz, to musisz zrozumieć cel ruchu i jego zastosowanie. Każdy ruch może mieć wiele zastosowań - ty musisz wiedzieć kiedy i w jakim kontekście stosować te ruchy.
  7. Kiedy ćwiczysz karate musisz też wiedzieć, czy dany ruch jest bardziej użyteczny do treningu, czy też do obrony.
  8. W czasie treningu powinieneś wyobrazić sobie, że jesteś na polu bitwy. Kiedy blokujesz i kiedy uderzasz, stój mocno w pozycji. Blokuj, uderzaj ćwicząc w takim duchu, jakbyś walczył naprawdę - wtedy zawsze będziesz naturalnie przygotowany.
  9. Twój trening musi być zgodny z twoją aktualną siłą ciała. Jeżeli trening przewyższa twoje warunki fizyczne, to nie jest dobrze. Twoja twarz i oczy zaczerwienią się i możesz uszkodzić swoje ciało. Uważaj!
  10. Osoby, które ćwiczą karate, cieszą się długim życiem. Dzieje sie to tak, ponieważ trening karate wzmacnia mięśnie, wspomaga organy trawienne oraz wzmacnia system obiegu krwi.

Uważam, że należy wprowadzić karate do programu szkół podstawowych i dalej. Czyniąc tak, moglibyśmy wychować mężczyzn zdolnych do samodzielnego pokonania nawet dziesięciu przeciwników. Wszyscy studenci kolegium nauczycielskiego na Okinawie powinni ćwiczyć karate, tak, że kiedy ukończą naukę, to będą mogli uczyć dzieci w szkołach dokładnie tak, jak ja ich nauczam. Jeżeli będziecie przestrzegać tych zasad, to karate zapanuje nie tylko na Okinawie, ale i w całej Japonii.

Anko Itosu, październik 1908 roku."

Na zasadach tych, jako wiodących pewnikach w poznawaniu drogi karate, wychowali się słynni uczniowie Anko Itosu: Yabu Kentsu. Chomo Hanashiro, Choshin Chibana, Chodo Oshiro, Shinpan (Shiroma) Gusukuma, Gichin Funakoshi, Kenwa Mabuni, Kanken Toyama, Anbun Tokuda czy Moden Yabiku.

Yabu Kentsu
Yabu Kentsu
(1863 - 1937)

Rozpoczął swoją naukę karate pod kierunkiem Sokona Matsumury. Kontynuował ją później u Yasutsune Anko Itosu. Po śmierci Itosu kierował przez pewien okres jego szkołą, przy udziale Chomo Hanashiro i Choshina Chibany, któremu przekazał sukcesję Itosu. Wraz z Chomo Hanashiro był pierwszym nauczycielem karate w systemie szkół publicznych. Znany z umiejętności walki. Był jednym z dwóch ludzi, którzy pokonali wielkiego wojownika Choki Motobu, który został jego uczniem.

(15kB)
Choshin Chibana
(1885 - 1969)

Urodził się w Shuri. Trening karate rozpoczął w wieku 15 lat pod kierunkiem Yasutsune "Anko" Itosu. Studiował u niego, aż do jego śmierci. Pięć lat po śmierci swojego nauczyciela sam zaczyna nauczać. W latach 1954-58 pełni funkcję Szefa Wyszkolenia Karatedo w Departamencie Policji w Shuri. W 1956 roku zakłada ogólnostylowe stowarzyszenie Okinawa Karatedo Federation i zostaje wybrany jego pierwszym prezydentem. Jego reputacja wybitnego mistrza karate znana jest nie tylko na Okinawie, lecz także w całej Japonii. W 1957 otrzymuje tytuł Hanshi od Dai Nippon Butokukai. W roku 1958 zakłada istniejącą do dzisiaj Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Association. W 1968 roku dostaje z rąk cesarza Order Zasługi za swój wkład w studia i praktykę okinawskiego karate.
Do jego uczniów należeli min.: Katsuya Miyahira, Yuchoku Higa, Shugoro Nakazato, Ankichi Nakamura, Jiro Arakawa, Kensei Kinjo i Kenyu Chinen.

Katsuya Miyahira
Katsuya Miyahira
(1918 - 2010)

Urodzony w 1918 roku w Nishiyama City na Okinawie. Zaczął studiować karate u swojego ojca w 1930, a w 1931 u Anbuna Tokudy. Od 1933 roku uczeń Choshina Chibany. Swoje pierwsze dojo otworzył w 1953 roku. Od marca 1969 r. (po śmierci Chibany) przejął rolę prezydenta Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Association.

Kenyu Chinen
Kenyu Chinen

Urodzony w 1944 roku na Okinawie. Treningi rozpoczął w 1958 roku u Choshina Chibany. Studiował też u Shuguro Nakazato i Katsuya Miyahiry oraz kobudo u Shinpou Matayoshi. W 1976 roku wysłany do Europy w celu rozwijania Okinawa Shorin-Ryu Karate i Okinawa Kobudo.
Kyoshi Kenyu Chinen 9 Dan jest prezydentem World Oshu Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (W.O.F.) z siedziba w Yomitan na Okinawie (Japonia).