[ HOME ]

Mistrzowie Okinawa Kobudo

 

Shinko Matayoshi
(1888 - 1947)

Shinpo Matayoshi
(1921 - 1997)

Kenyu Chinen