Pole tekstowe:

ZSOS NR 17 w KIELCACH

Program Ekozespołów to ogólnopolski konkurs corocznie ogłaszany przez Fundację GAP POLSKA.

Fundacja GAP działa w 12 krajach i zajmuje się ochroną klimatu.

 

W ubiegłym roku szkolnym (2007/2008) po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział w tym programie.

Pracowaliśmy w sześciu obszarach :

energia

Pole tekstowe: Ekozespoły

odpady

woda

zdrowa

żywność

podróżowanie

inne działania  na rzecz Ziemi

Nasze działania spotkały się z uznaniem organizatorów           konkursu. Na 490 szkół, które przystąpiły do konkursu zajęliśmy drugie miejsce .

Za otrzymaną nagrodę pieniężną –  2,5 tysiąca złotych wyjedziemy w maju tego roku na warsztaty ekologiczne do Zakopanego.

          

W bieżącym roku szkolnym (2008/2009) przystąpiliśmy do kolejnej, VII edycji Programu Ekozespołów. W tym roku będziemy działali na rzecz zmniejszenia swojego śladu ekologicznego na Ziemi. Na terenie szkoły planujemy  przeprowadzić dwie duże kampanie:

ZDROWA ŻYWNOŚĆ  i OCHRONA WÓD.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie plastycznym pt.:

CHRONIMY I OSZCZĘDZAMY WODĘ.

UWAGA!

Każdy uczeń może w pracowni

biologicznej zmierzyć swój

ŚLAD EKOLOGICZNY.

Zapraszamy.