ZSOS NR 17 w KIELCACH

          

We wrześniu 2008 roku Prezydent Kielc Wojciech Lubawski ogłosił  konkurs dla szkół kieleckich, pod nazwą

Zielony Patrol.

Konkurs ma na celu zaangażowanie dzieci i młodzież do oceny stanu środowiska naturalnego naszego miasta i wzięcia odpowiedzialności za jego ochronę.

 

Pole tekstowe: Zielony Patrol

i jest ograniczony ulicami Biesak i Kusocińskiego, aż po granicę parku krajobrazowego.

 

Z Urzędu Miasta otrzymaliśmy plecaki i czapki z nadrukiem „ Zielony Patrol” i tak „uzbrojeni”  wyruszyliśmy w teren.

         Jednym z zadań jest poszukiwanie i zgłaszanie  w wyznaczonym rejonie dzikich wysypisk. Znaleźliśmy i zgłosiliśmy ich siedem.

Naszym zadaniem jest również poznanie gatunków roślin i zwierząt żyjących na naszym terenie.

Przydzielony nam do ochrony i opieki rejon ma numer

31a