Pole tekstowe:

ZSOS NR 17 w KIELCACH

Pole tekstowe:  Podsumowanie działań Zielonego Patrolu

Nasz Patrol otrzymał wyróżnienie za swoją całoroczną pracę.

W czerwcu 2009r. odbyło się podsumowanie konkursu

organizowanego przez Prezydenta Miasta Kielce

Pana Wojciecha Lubawskiego

w Kieleckim Centrum Kultury.

W części artystycznej

tej uroczystości przedstawiliśmy jako jeden

z dwóch występujących Patroli inscenizację pt:

„Przygody kropelki wody”.