Pole tekstowe:

ZSOS NR 17 w KIELCACH

Pole tekstowe: Święto Kielc

20 czerwca 2009 r., w ramach

Święta Kielc

członkowie Zielonego Patrolu , Ekozespołów

i z Teatrzyku Szkolnego zaprezentowali

na scenie

WODOCIĄGÓW KIELECKICH

 inscenizacje pt:

„Przygody kropelki wody”.

Po przedstawieniu nasi artyści zostali zaproszeni na poczęstunek 

do restauracji