Pole tekstowe:

ZSOS NR 17 w KIELCACH

Pole tekstowe: Poznajemy 
nasz region

W ramach poznawania walorów turystycznych

i przyrodniczych , odbyliśmy wycieczki

do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Zdobyliśmy najwyższe szczyty Gór Świętokrzyskich – Łysicę i Łysiec.