Pole tekstowe:

ZSOS NR 17 w KIELCACH

Pole tekstowe: Wycieczka 
do Krakowa

Nagrodą dyrektora szkoły dla Zielonego Patrolu , Ekozespołów

i Teatrzyku szkolnego był wrześniowy wyjazd do Krakowa.

 

Zwiedziliśmy rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki i Wawel.

W krakowskim

Ogrodzie Zoologicznym

poznaliśmy warunki życia

egzotycznych zwierząt w niewoli.