Pole tekstowe:

ZSOS NR 17 w KIELCACH

Pole tekstowe: Warsztaty
ekologiczne

Warsztaty ekologiczne w Zakopanem

zostały zorganizowane za pieniądze

otrzymane od Fundacji GAP Polska,

jako nagroda za zajęcie II miejsca w Polsce

 w VI edycji konkursu

Program Ekozespołów.