ZSOS NR 17 w KIELCACH

Pole tekstowe: Spotkania Ekologiczne

Na zaproszenie Koła Przyrodniczo - Ekologicznego, przyszedł z prelekcją  i prezentacją multimedialną na temat storczyków, które rosną w okolicach Kielc, przedstawiciel

Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody p. Jarosław Sułek.

Uczniowie mieli okazję poznać gatunki dziko rosnących storczyków i ich stanowiska w naszym województwie. Prowadzący spotkanie zapoznał również gimnazjalistów z zasadami pielęgnacji storczyków ozdobnych hodowanych w naszych domach.

- pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny i „bal owocowy” zespołów edukacyjno - rewalidacyjnych.

Jemy zdrowo i kolorowo

Były tańce, smaczny poczęstunek i nagrody wręczane             przez dyrektora szkoły