[ HOME ]

O Klubie

Kielecki Klub Shorin-ryu jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej zajmującym się aktywnym jej propagowaniem poprzez prowadzenie zajęć w zakresie okinawskiego karate Shorin-Ryu. Klub istnieje od roku 1990.

Zasadniczą formą działania Klubu jest organizowanie i prowadzenie szkolenia karate/kobudo dla różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania. W skład cyklów szkoleniowych oprócz treningów stacjonarnych wchodzą także obozy oraz seminaria krajowe i zagraniczne.

Podstawowa działalność Klubu ma charakter rekreacyjny. Zawodnicy Klub biorą jednak także udział w imprezach sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej, zajmując punktowane miejsca w swoich kategoriach wiekowych, w konkurencjach kata i kumite.

Klub prowadzi ścisłą współpracę z Polską Unią Shorin-Ryu Karate Kobudo, kierowaną przez shihan Aleksandra Staniszewa (8 Dan), uczestnicząc w organizacji szkoleń w kraju i zagranicą, które prowadzi uznany autorytet tradycyjnego okinawskiego karate - mistrz z Okinawy: Kenyu Chinen (9 Dan).

Wieloletnia praktyka wg systemu "ręka w rękę" oraz regularny udział instruktorów w trójstopniowym systemie szkoleń na poziomie krajowym (Hombu Dojo Pińczów), miedzynarodowym (Thonon-Les-Bains, Francja) i światowym (Hombu Dojo Yomitan, Okinawa-Japonia) gwarantuje rzetelny przekaz technik i ducha karate z Okinawy.