[ HOME ]

Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo

World Oshu Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (W.O.F.) jest organizacją "non-profit" zrzeszającą i promującą dwie tradycyjne sztuki walki z Okinawy: Okinawa Shorin-Ryu Karate Do i Okinawa Kobudo.

Założycielem W.O.F. jest okinawski Mistrz Kenyu Chinen (9 dan). Do chwili powstania W.O.F. mistrz Kenyu Chinen był międzynarodowym przedstawicielem okinawskich organizacji: Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Association, kierowanej przez mistrza Katsuya Miyahira (10 dan) oraz Okinawa Kobudo Federation, kierowanej przez mistrza Shinpou Matayoshi (10 dan).

Połączenie dwóch podstawowych szkół z Okinawy: Shorin-Ryu Karate oraz Kobudo w jedną organizację okazało się bardzo trafną decyzją. Dzisiaj W.O.F. na swoje przedstawicielstwa w wielu krajach na pięciu kontynentach.

Siedzibą World Oshu Kai Federation jest Centralne Dojo w Yomitan na Okinawie (Japonia).

 

Przejdź na strony World Oshu Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation: www.oshukai.com