Pole tekstowe: Pole tekstowe: Koło przyrodniczo - ekologiczne 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 17 Specjalnych 
w Kielcach

i pogłębiamy wiedzę ekologiczną

ZSOS NR 17 w KIELCACH

Koło przyrodniczo - ekologiczne działa w szkole od kilku lat.

Opiekunami koła są

mgr Małgorzata Niedzielska

i

mgr Alicja Obara. 

W ramach swojej działalności w pracy koła dbamy o hodowle zwierzęce i roślinne w pracowni biologicznej